logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

Kaplarević-MarišićAna

Mr Ana Kaplarević-Mališić je asistent na Institutu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Magistrirala je u oblasti računarskih nauka. Bavi se računarstvom visokih performansi,  računarskim modeliranjem, posebno u oblasti bioinženjeringa, kao i razvojem softvera. Koautor je osam naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, kao i nekoliko poslovnih informacionih sistema, kao i jednog sistema koji se koristi u istraživanjima iz oblasti mikrobiologije. Učestvovala je u dva međunarodna i više domaćih naučnih, tehničko-tehnoloških i stručnih projekata.