logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

ZdravkovićNemanja
www:

Dr Nemanja Zdravković, docent, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu. Uža naučna oblast Mikrobiologija i imunologija. Doktorat – 2010., izbor u zvanje – 2010. godine.