logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

StojanovićBoban
email:
www:

Dr Boban Stojanović je docent na Institutu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Ekspert je za računarsko modeliranje i simulacije, optimizaciju, primenjenu informatiku i razvoj softvera. Boban Stojanović je stekao diplomu doktora tehničkih nauka na Univerzitetu u Kragujevcu. Oblasti njegovog istraživanja su numeričke simulacije i optimizacione metode, bioinženjering (posebno modeliranje mišića) i hidroinformatika. Autor je i koautor jedne međunarodne monografije, nekoliko domaćih monografija, preko deset publikacija u referentnim međunarodnim naučnim časopisima i velikog broja softvera za simulacije. Učestvovao je na nekoliko međunarodnih naučnih projekata, FP7 i TEMPUS projektima, i vodeći je istraživač na projektu iz oblasti bioinženjeringa sa Steward/St. Elizabeth Hospital, Boston, US. Boban Stojanović je suosnivač Srpskog društva za računsku mehaniku, a takođe i član Odbora za preduzetništvo Univerziteta u Kragujevcu.

  1. M. Kojic, N. Filipović, B. Stojanović, N. Kojić. Computer Modeling in Bioengineering. John Wiley and Sons, 2008.
  2. M. Dimkic, V. Rankovic, N. Filipovic, B. Stojanovic, V. Isailovic, M. Pusic and M. Kojic. Modeling of radial well lateral screens using 1D finite elements. Journal of Hydroinformatics 2012; doi:10.2166/hydro.2012.008.
  3. M. Kojic, J.P. Butler, I. Vlastelica, B. Stojanovic, V. Rankovic, A. Tsuda. Geometric hysteresis of alveolated ductal architecture. Journal of Biomechanical Engineering 2011; 133(11): 111005.
  4. S. Mijailovich, B. Stojanovic, M. Kojic, A. Liang, V. Wedeen, and R. Gilbert. Derivation of a finite element model of lingual deformation during swallowing from the mechanics of mesoscale myofiber tracts obtained by MRI. Journal of Applied Physiology 2010; 109(5): 1500-1514.
  5. B. Stojanovic, M. Kojic, M. Rosic, C.P. Tsui, C.Y. Tang. An Extension of Hill’s Three-Component Model to Include Different Fiber Types in Finite Element Modeling of Muscle. International Journal for Numerical Methods in Engineering 2007; 71: 801-817.