logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

VasićSava

Sava Vasić, istraživač PMF-a u Kragujevcu.

Zvanje: diplomirani biolog  2008

Doktorske studije biologije: 2009/10, PMF Kragujevac

Uža naučna oblast Mikrobiologija

Ukupan broj bibliografskih jedinica: 6

Broj naučnih radova: 4 od kojih 2 u časopisima sa ISI liste

Istraživač na nacionalnim naučnim projektima: 1

Studijski boravci: Aristotelov Univerzitet u Solunu, Institut za farmakologiju i toksikologiju (2011).