logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

BožićMiloš

Naučna oblast:Automatika tehničkih sistema

Objast istraživanja automatizacija u industriji. Ojavio 26 naučnih i stručnih radova. Student III godine doktorskih studija na Elektronskom fakultetu u Nišu na modulu Upravlјanje sistemima.

Nastavni predmeti: Električne mašine, Virtuelna instrumentacija, Industrijska automatika.

Izbor radova:

  1. Božić, M., Rosić, M., Koprivica, B.,Bjekić, M., Antić, S., “Efficiency classes of three-phase, cage-induction motors (IE-code) software”, INDEL2012, IX Symposium Industrial Electronics, INDEL 2012, pp 87-91, November 1-3, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 2012
  2. Božić M., Rosić M., Bjekić M., Koprivica B., “Softver za određivanje stepena skorišćenja i klase energetske efikasnosti trofaznih asinhronih motora snage do 75 kW”, Tehničko rešenje (softver), Tehnički fakultet Čačak, 2012 [M85]
  3. Božić M., Todorović D., Đorđević G., Petronijević M., „Udaljeno izvođenje eksperimenta na servo pogonu robotskog sistema“, XI međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2012, Jahorina, Republika Srpska, 487 – 490, 21-23. mart 2012, ISBN 978-99938-624-8-2 [M33]
  4. Bjekić, M., Stojanović, D., Jeftenić, B., Štatkić, S., Bebić, M., Ristić, L., Bjekić, D., Milovanović, A., Krneta, R., Plazinić, M., Antić, S., Rosić, M., Božić, M., Koprivica, B., .,Energetska efikasnost elektromotornih pogona“, Monografija, Tehnički fakultet Čačak, 2012. ISBN 978-86-7776-147-9 [M42]
  5. Bozic, M., Mitrović, N., Rosić, M., „Realization of flying shear for laboratory experiments“, ICEST 2013, 26 - 29 June 2013; Ohrid, Republic of Macedonia