logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

SimićVišnja

Višnja Simić je asistent na Institutu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Bavi se istraživanjima u oblasti optimizacije i primena optimizacionih  metoda, računarstvom visokih performansi, hidroinformatikom, kao i razvojem softvera. Koautor je osam naučnih radova od kojih su četiri objavljena u časopisima međunarodnog značaja. Od 2002. godine angažovana je na nacionalnim naučnim projekatima.