logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

BlagojevićMirko
email:
www:
Adresa:
Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac
Tel:
+381698449636