logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Istraživači

Ćirić KostićSnežana
email:
www:
Adresa:
Dositejeva 19, 36000 Kraljevo, Srbija
Tel:
+381 36 383 380

Docent dr Snežana Ćirić Kostić je rukovodilac Laboratorije „3D Impuls“. Bavi se razvojem i dizajnom mašinskih sistema. Učestrvovala u realizaciji  5 nacionalnih i 4 međunarodna projekata. Objavila je 5  naučnih radova u časopisima i prezentovala preko 30 radova na naučnim skupovima u inostranstvu.