logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Mikroskopska kamera, Bresser 9 MegaPixela
Oprema

Mikroskopska kamera, Bresser 9 MegaPixela (Mikrofotografisanje)