logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Sartorius - laboratorijska vakum pumpa
Oprema

Sartorius - laboratorijska vakum pumpa (Filtracija uzoraka, za određivanje koncentracije hlorofila a)