logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Merno-akvizicioni sistem cDAQ-9178 sa modulima
Oprema

Merno-akvizicioni sistem cDAQ-9178 sa modulima, National Instruments. NI 9265: 4-kanala, 100 kS/s, 16-Bit, 0 to 20 mA modul sa analognim izlazima; NI 9476: 32-Channel, 24 V, 500 μs, modul sa digitalnim izlazima; NI 9205: 32 kanala, 250 kS/s, 16-Bit, ±200 mV to ±10 V naponski ulazi; NI 9203: 8-Ch ±20 mA, 200 kS/s, 16-Bit modul sa strujnim ulazima; NI 9263:10 V modul sa analognim izlazima; NI 9425: 32-Channel, 24 V, 7 µs, digitalni ulazi; NI 9219: ±60V 4-Channel Universal Analog Input Module; NI 9403: C Series 32-Ch, 5 V/TTL Bidirectional Digital I/O Module. 2009 g.