logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Informacioni sistem (SeLaR)
Specijalizovani softver

Informacioni sistem (SeLaR)

- je naučno zasnovan sistem za upravljanje vodnim resursima i omogućava procenu efikasnosti postojećeg sistema monitoringa i obezbeđuje načine unapređenja;

- Predstavlja virtuelnu laboratoriju koja omogućava:

- Prikupljanje i održavanje svih relevantnih podataka; - Prostorni i vremenski monitoring;

- Pronalaženje i analiza odnosa između promenljivih; - Dinamika analiza; - Ustanovljavanje obrazaca dinamike promenljivih ili grupa promenljivih; - Stvaranje različitih data mining modela za predviđanje i odluke podršku.