logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Edukativni pano sa elementima automatike
Oprema

Edukativni pano sa elementima automatike, SAMOGRADNјA ugrađeni elementi Schneider electric. PLC platforma Modicon M340, touch panel Magelis XBTRT500, sa izvedenim kontaktima, relejima i zaštitom, namenjeni za izvođenje i automatizaciju različitih upravlјačkih zadataka. 2009. g.