logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Deset modernih umreženih notebook računara
Oprema

Deset modernih umreženih notebook računara, uz mogućnost povezivanja dodatnih mobilnih korisnika