logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Univerzalna vaga, PL.BL 60
Oprema

Univerzalna vaga, PL.BL 60 (Merenje uzoraka)