logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Ručni Doppler BIDOP 3
Oprema

U sastavu Doppler-a se nalazi i Sonda od 8 MHz. Mogućnosti dopplera su;

- bidirekciono merenje sijastolnog, dijastolnog i srednjeg protoka

- merenje srčanih impulsa 30-300 otkucaja/min

- 30 memorija

- opseg frekvencija: 8-20 Hz do 5 kHz

- rezolucija ekrana 128x64

- jačina zvučnika 200 mW