logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Binokularni lupa, SMZ 800
Oprema

Binokularni lupa, SMZ 800 - br. 101437, Nikon (Determinacija različitih vrsta organizama - bentos)