logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Aparatura za ispitivanje koračnih motora
Oprema

Aparatura za ispitivanje koračnih motora, Više priizvođača. Ispitivanje dinamike energetskog koračnog motora: koračni motor, računar, promenljivi izvor napajanja, prateća elektronoka. 2005 g.