logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Planktonska mrežica
Oprema

Planktonska mrežica (Određivanje kvalitativnog sastava planktona)