logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Laminarna komora sa vertikalnim strujanjem vazduha i HEPA filterima
Oprema

Laminarna komora sa vertikalnim strujanjem vazduha i HEPA filterima za sterilan rad sa kulturama ćelijama.