logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Sprega jednosmerne mašine i sinhronog generatora
Oprema

Sprega jednosmerne mašine i sinhronog generatora, DC ELECTROMECANICHE; AC Sever. DC 220V, 6A, 2000 o/min; AC Y 380V, 5.35A, 3.5kVA, cosφ=0.8, 1500 o/min IP 33 B5