logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Sonar, Garmin - Fishfinder 250
Oprema

Sonar, Garmin - Fishfinder 250 (Sistem za navigaciju, komunikaciju ili detekciju objekata)