logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Oksimetar, HANNA HI 9143
Oprema

Oksimetar, HANNA HI 9143 (Merenje saturacije i koncentracije kiseonika u vodi)