logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Oprema za uzorkovanje i konzerviranje uzoraka
Oprema

Za potrebe istraživanja mikroorganizama iz prirodnih ekosistema Laboratorija je opremljena odgovarajućom opremom za uzorkovanje i konzerviranje uzoraka.