logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Ormar sa kontaktorskom opremom
Oprema

Ormar sa kontaktorskom opremom, Ugrađeni elementi Schneider Electric. Ormar namenjen za upravlјanje radom asinhronih motora sa svom potrebnom zaštitom, softstarterom, frekventnim regulatorom, mernim istrumentom, signalizacijom, vremenskim relejima, rascepnom kutijom za komunikaciju računara i frekventnog regulatora itd. 2008 g,