logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Fakultetski klaster računar KRAGUJ
Oprema

Fakultetski klaster računar KRAGUJ sastoji se od oko 150 procesorskih jezgara sa ukupno oko 300GB RAM memorije i 6TB skladišnog prostora. Članovi grupe za matematičko modeliranje intenzivno koriste ovaj resurs za rešavanje računarski zahtevnih problema iz oblasti modeliranja i simulacija. Takođe, eksperti grupe aktivno učestvuju i u prilagođavanju i portovanju raznorodnih softverskih paketa za potrebe drugih istraživačkih grupa na platformu računarstva visokih performansi.