logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Frižider, HL Beko 1565
Oprema

Frižider, HL Beko 1565 (Čuvanje uzoraka)