logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Digitalni osciloskop TEKTRONIX
Oprema

Digitalni osciloskop, Tektronix TDS2012C, 2 kanala, 100Mhz, 2GS/s sa priborom za povezivanje i jednofaznim transformatorom za galvansko odvajanje