logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Softver SPSS za statističku obradu podataka
Specijalizovani softver

Softver SPSS za statističku obradu podataka: licenca za 45 korisnika