logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje (Centar)
Ekonomski fakultet u Kragujevcu
www:
Home page
email:
vbabic@kg.ac.rs

Centar za celoživotno učenje osnovan je 17. 06. 2010. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu u okviru Tempus projekta „Razvoj sistema celoživotnog učenja u Srbiji“, a kao rezultat projekta „Student Counceling and Career Guidance“ u okviru Democracy Outreach Programme, finansiranog od strane Ambasade SAD u Srbiji, proširio je 01. 06. 2012. godine svoju delatnost na savetovanje studenata i karijerno vođenje. Centar za celoživotno učenje, savetovanje studenata i karijerno vođenje ima za cilj da visoko obrazovanje učini pristupačnijim mladima, kao i da pomogne studentima da steknu znanja i sposobnosti neophodne za uključivanje u poslovnu praksu. Specifični ciljevi Centra su: pomoći studentima da prevaziđu barijere u realizaciji zadataka, sticanju znanja i razvoju kompetencija, veština i praktične sposobnosti;     učiniti visoko obrazovanje pristupačnijim mladima sa invaliditetom; povezati bivše studente sa Fakultetom/Univerzitetom; omogućiti pojedincima da steknu generalna znanja koja nisu usko specijalizovana za delatnost kojom se oni bave, ali koja su specifična i direktno primenljiva na radnom mestu; razviti svest o značaju slobodnog i neometanog pristupa visokom obrazovanju za sve.

Delatnost:

 • Razvijanje, definisanje i sprovođenje obuka, kurseva i modula u oblasti celoživotnog učenja
 • Podrška u razvoju malih i srednjih preduzeća kroz obezbeđivanje posebnog programa obuke namenjenog preduzetnicima
 • Organizovanje seminara i konferencija posvećenih promociji aktivnosti Centra i privlačenju novih polaznika
 • Primprema i organizovanje radionica, kurseva i obuka za studente i zaposlene na fakultetima i Univerzitetu
 • Koordinacija i saradnja sa stranim univerzitetima, u okviru internacionalnih projekata u oblasti celoživotnog učenja
 • Obezbeđivanje konsultantske pomoći institucijama/preduzećima u pogledu vrste znanja koja bi bila najadekvatnija za njih imajući u vidu delatnost, tehnologiju i tržišne trendove
 • Razvoj novih oblika učenja zasnovanih na primeni ICT
 • Pružanje potrebnih informacija, podrške i pomoći studentima
Prezime i ime email Matična institucija
true Babić Verica vbabic@kg.ac.rs Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Borišić Mario Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Čupić Milan mcupic@kg.ac.rs Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Erić Jelena jelena_eric@kg.ac.rs Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Janković Marija Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Nikolić Jelena jnikolic@kg.ac.rs Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Slavković Marko mslavkovic@kg.ac.rs Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Todorović Mirjana mtodorovic@kg.ac.rs Ekonomski fakultet u Kragujevcu
 • Centar je organizovao dve međunarodne konferencije na temu celoživotnog učenja na kojima su izlagali i diskutovali stručnjaci iz zemlje i inostranstva, kao i 13 okruglih stolova
 • Centar je sproveo tri istraživanja o potrebama poslodavaca za znanjima i veštinama zaposlenih
 • Centar je razvio metodologiju za programe obuka u trajanju od 20 do 30 časova
 • Radeći na institucionalizaciji sistema celoživotnog učenja na Univerzitetu u Kragujevcu, Centar je učestvovao u definisanju Strategije za celoživotno učenje koja je usvojena od strane Univerziteta
 • Centar je učestvovao u izradi Strategije za razvoj obrazovanja do 2020. godine 
 • Centar je izdao više od 10 publikacija na temu celoživotnog učenja
 • Centar je počeo projekat „Student Counceling and Career Guidance“ u okviru Democracy Outreach Programme, finansiran od strane Ambasade SAD u Srbiji, i proširio svoju delatnost na savetovanje studenata i karijerno vođenje
 • U domenu savetovanja studenata i karijernog vođenja, Centar je organizovao dve radionice na teme akademskog pisanja i upravljanja vremenom, namenjene studentima, kao i sedam debata na teme celoživotnog učenja, zapošljavanja, studijskih putovanja, osoba sa invaliditetom u visokom obrazovanju i preduzetništvu

 

Kontakt osoba
email:
vbabic@kg.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Djure Pucara Starog 3, 34000 Kragujevac, Srbija
Tel:
+381 34 303 502
(FOS5) Social sciences
check Economics and businesscheck Educational sciences
keywords
celoživotno učenje neformalno obrazovanje obrazovanje odraslih razvoj karijere obuke u oblasti ekonomije i menadžmenta inovacije znanja