logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Kreiranje preduzetničkog poduhvata

(OBUKA)

Kreiranje preduzetničkog poduhvata, sastoji se iz sledećih predmeta: Identifikovanje poslovne šanse, Liderstvo i kreiranje tima, Pribavljanje ključnih resursa, Upravljanje rastom preduzeća – Kurs je namenjen menadžerima, zaposlenima koji su zainteresovani za unapređenje svojih veština, nezaposlenim licima sa preduzetničkim ambicijama, diplomiranim studentima nastavnicima, preduzetnicima, državnim službenicima i predstavnicima lokalne samouprave