logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Menadžerske veštine za uspešno poslovanje

(OBUKA)

Menadžerske veštine za uspešno poslovanje, obuhvata predmete: Uočavanje poslovne šanse, Liderske veštine preduzetnika, Kreiranje biznis plana – uputstvo za pisanje i karakteristike, Planiranje i formulisanje strategija - Kurs je namenjen menadžerima, zaposlenima koji su zainteresovani za unapređenje     svojih veština, nezaposlenim licima sa preduzetničkim ambicijama, državnim službenicima i predstavnicima lokalne samouprave