logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Development of Lifelong Learning Framework in Serbia
Međunarodni
145010-TEMPUS-2008-RS-JPHES „Development of Lifelong Learning Framework in Serbia – Razvoj sistema celoživotnog učenja u Srbiji“