logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Student Counceling and Career Guidance
Međunarodni

Projekat „Student Counceling and Career Guidance“ u okviru Democracy Outreach Programme,finansiran od strane Ambasade SAD u Srbiji