logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Razvijanje predloga projekata

(OBUKA)

Razvijanje predloga projekata, obuhvata sledeće teme: Pisanje predloga projekata, Elementi iz kojih se sastoji svaki projekat, Analiza problema i alati za analizu problema, Definisanje ciljeva i rezultata projekta, Razlika između opštih i specifičnih ciljeva, Odobravanje sredstava za projekte i očekivanja donatora, Matrica logičkog okvira za EU projekte, Priprema dobrog i kvalitetnog budžeta projekta - Kurs je namenjen studentima svih fakulteta Univerziteta u Kragujevcu