logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Regionalni razvoj

(OBUKA)

Regionalni razvoj, obuhvata sledeće predmete: Regionalna analiza i strateško planiranje, EU fondovi, Institucionalni okvir regionalnog razvoja, Upravljanje projektima - Kurs je namenjen diplomcima, studentima, predstavnicima lokalnih uprava i Republike