logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Reinženjering poslovnih procesa u savremenom preduzeću

(OBUKA)

Reinženjering poslovnih procesa u savremenom preduzeću, sastoji se iz sledećih predmeta: Modeliranje i simulacija sistema, Komponente i sistemi automatizacije, SCADA sistemi i programabilno logički kontroleri, Strategije proizvodnje u savremenom preduzeću (malom i srednjem), Poslovni rizici i strategije upravljanja rizikom u savremenom preduzeću, Savremeni koncepti obračuna i upravljanja troškovima - Kurs je namenjen diplomiranim studentima, ekonomistima, inženjerima