logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Merni kovčeg za energetska merenja
Oprema

Merni kovčeg za energetska merenja, Set mernih instrumenata: strujni transformatori, ampermetri, voltmerti, merači aktivne i reaktivne snage, signalizatori redosleda faza