logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
3D štampač ZCorporation ZPrinter 310
Oprema

3D štampač ZCorporation ZPrinter 310 za izradu 3D modela dimenzija 203x254x203 mm od specijalnih praškastih nanomaterijala za potrebe testiranja funkcionalnosti modela i dizajna i izradu kalupa za izradu proizvoda od standardnih materijala (medicinskih materijala, polimera, plastike, metala itd.).