logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Veliku kolekcija sojeva mikroorganizama (bakterija i gljiva)
Ostalo

Laboratorija poseduje veliku kolekciju sojeva mikroorganizama (bakterija i gljiva), kako standardnih sojeva, tako i kliničkih izolata i izolata iz prirode.