logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Sistem cuger aparata za veštački mrest riba
Oprema

Sistem cuger aparata za veštački mrest riba (Veštački mrest riba)