logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Servohidraulični pulzator/kidalica
Oprema

Servohidraulični pulzator/kidalica je namenjen kako za standardna ispitivanja materijala na sobnim i povišenim temperaturama, tako i za testiranje materijala izloženim dinamičkim opterećenjima, takođe na sobnim i povišenim temperaturama. Dinamička ispitivanja na ovom uređaju uključuju testove sabijanja, savijanja u 3 i 4 tačke, zadavanje i prećenje rasta prsline, ispitivanje na zamor i određivanje parametara loma, ispitivanje na povišenim temperaturama.