logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Istraživačka grupa za inženjerski softver - ISLAB (Istraživačka grupa)
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
www:
Home page
email:
zile@kg.ac.rs

Istraživačka grupa za inženjerski softver – ISLAB je osnovana 1976. Primarna aktivnost je vezana za razvoj programskog paketa PAK (Program za Analizu Konstrukcija) baziranog na metodi konačnih elemenata i na njegovoj
primeni u istraživanjima i rešavanju praktičnih inženjerskih problema.
ISLAB ima stalnu saradnju sa vodećim naučno-istraživačkim institucijama iz oblasti vezanih za razvoj i primenu metode konačnih elemenata, širom sveta. Saradnja je uspostavljena kroz zajedničke projekte razvoja specifičnih modula programskog paketa PAK, njegovom primenom i povezanošću sa drugim programskim paketima koji su razvijani u ovim naučno-istraživačkim centrima. ISLAB takođe sarađuje i sa domaćim fakultetima i istraživačkim institucijama, kao i sa velikim brojem kompanija u zemlji i inostranstvu.

Delatnost:

1.    Razvoj specifičnih modula programskog paketa PAK za potrebe brojnih naučno-istraživačkih institucija  iz oblasti razvoja i primene metode konačnih elemenata, kao i za potrebe velikog broja kompanija, širom sveta
2.    Realizacija međunarodnih i nacionalnih naučno-istraživačkih projekata
3.    Primena programskog paketa PAK u statičkoj i danamičkoj analizi mašinskih konstrukcija u eksploatacijskim uslovima
4.    Trodimenzionalna digitalizacija i provera tačnosti u odnosu na CAD model i kreiranje detaljnih mernih izveštaja korišćenjem optičkog mernog sistema ATOS (kontrola kvaliteta, reverzni inženjering, digitalno modeliranje i montaža itd.)
5.    Kontrola tačnosti velikih objekata, provera i podešavanje mašina i sklopova, analiza statičke deformacije ( optički merni sistem TRITOP)
6.    Dinamičko ispitivanje materijala

 

 

Prezime i ime email Matična institucija
true Živković Miroslav zile@kg.ac.rs Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Blagojević Milan Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Busarac Nenad Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Čukanović Dragan Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Dišić Aleksandar Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Dunić Vladimir Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Jovičić Gordana gjovicic@ept.kg.ac.rs Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Milovanović Vladimir Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Nikolić Aleksandar Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Rakić Dragan Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Slavković Radovan radovan@kg.ac.rs Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Slavković Vukašin Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Topalović Marko Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Vujanac Rodoljub vujanac@kg.ac.rs Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Vulović Snežana Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu

Glavni rezultat ISLAB-a je razvoj i primena programskog paketa PAK (Program za Analizu Konstrukcija). PAK je program opšte namene za: 
    •    linearnu i nelinearnu statičku i dinamičku analizu
    •    provođenje toplote
    •    laminarno strujanje fluida
    •    solid-fluid interakciju
    •    strujanje kroz porozne sredine
    •    spregnute probleme
    •    biomehaniku
    •    geomehaniku 
    •    mehaniku loma 
    •    mehaniku oštećenja i zamor
Programski paket PAK je na nivou svetski poznatih komercijalnih softvera za strukturnu analizu. Zasnovan je na vrhunskim teorijskim dostignućima u oblasti metode konačnih elemenata. Svoje originalne naučne rezultate i metodologije autori programa su publikovali u velikom broju poznatih svetskih časopisa i knjiga. 

 

Naziv resursa Tip
PAK (Program za Analizu Konstrukcija) Specijalizovani softver
Optički merni sistem ATOS Oprema
Optički merni sistem TRITOP Oprema
TRITOP Deformation Oprema
Touch Probe koordinatna merna mašina Oprema
FARO Arm Platinum Oprema
Servohidraulični pulzator/kidalica Oprema
Hopkinsonov štap Oprema
SIEMENS NX Specijalizovani softver
Femap Specijalizovani softver
NX Nastran Specijalizovani softver
Solid Edge Specijalizovani softver
Tehnomatix Specijalizovani softver
Team Center Specijalizovani softver
LSDYNA Specijalizovani softver
GiD Specijalizovani softver
FEAP Specijalizovani softver
ADINA Specijalizovani softver
ABAQUS Specijalizovani softver
Kontakt osoba
email:
zile@kg.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac, Srbija
Tel:
+381 34 300 790
(FOS2) Engineering and technology
check Mechanical engineering
keywords
Kontrola kvaliteta Merenje inženjerski softver PAK (Program za Analizu Konstrukcija) linearna i nelinearna statička i dinamička analiza provođenje toplote strujanje kroz porozne sredine laminarno strujanje fluida sa prenosom toplote solid-fluid interakcija biomehanika geomehanika mehanika loma mehanika oštećenja i zamora računska elektromagnetika dimenziona kontrola merenje deformacija ATOS TRITOP TRITOP Deformation