logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Razvoj metoda i softvera za analizu, simulaciju i optimizaciju procesa velikih deformacija u mašinskoj industriji
Nacionalni

Tehnološki projekat Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije TR 258, trajanje 1.1.2002. - 31.12.2004.