logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Hopkinsonov štap
Oprema

Hopkinsonov štap predstavlja jedninstveni uređaja koji se koristi za određivanje karakteristika materijala pri velikim brzinama deformacije. Razvijen je u okviru centra za dinamička ispitivanja. Primena uređaja je u industrijama kao što su auto, vojna, avio i ostale industrije u kojima su konstrukcije izložene udarnim opterećenjima.