logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Razvoj softvera za rešavanje spregnutih multifizičkih problema
Nacionalni

Tehnološki projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije TR 32036, 1.1.2010. - 31.12.2014.