logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Optički merni sistem TRITOP
Oprema

TRITOP je mobilni optički merni uređaj visoke tačnosti namenjen preciznom merenju 3D pozicija markera i vidljivih entiteta na objektu merenja. Omogućava brza i efikasna merenja, na licu mesta, u oblastima kao što su: kontrola kvaliteta velikih objekata, provera i podešavanje mašina i sklopova. TRITOP se često koristi za određivanje položaja referentnih mernih tačaka na velikim i složenim objektima, podržavajući tako preciznu i detaljnu digitalizaciju kompletne površine pomoću sistema za 3D digitalizaciju ATOS.