logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Pretraga

Ispitivanje materijala pomoću Hopkinsonovog štapa i servohidrauličkog pulzatora

(LABORATORIJSKI TEST)