logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Razvoj softvera za eksplicitnu nelinearnu dinamičku analizu
Nacionalni

Tehnološki projekat Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije TR 12005, 1.4.2008. - 31.03.2010.