logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Razvoj softvera za analizu čvrstoće i procenu radnog veka konstrukcije
Nacionalni

Tehnološki projekat Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije TR 6204, trajanje 1.1.2005. - 31.12.2007.